Vad är #INGOCHANGE?


Allt sedan Daniel Kahneman fick Nobelpriset i ekonomi 2002 har beteende-ekonomi och kognitiv psykologi diskuterats flitigt. Vi har nog alla suttit i möten där det refererats till böcker som ”Thinking, fast and slow” och begrepp som ”nudging” och ”System 1, System 2”. Men vad betyder dessa forskningsområden i praktiken? Kan de förändra något för dig och ditt företag?

#ingochange är ett helt nytt affärsområde som kombinerar essensen av den ledande forskningen inom kognitiv psykologi och beteendeekonomi med INGOs kommunikationsexpertis. Utgångspunkten för #ingochange är att små förändringar i marknadsföringen, baserat på akademisk forskning, kan ha en dramatisk effekt på både din affär och förmågan att förändra människors beteende.

#ingochange bygger helt på #ogilvychange, ett koncept som lanserades 2013 av Ogilvy UK och som på kort tid har lyckats skapa oväntade och framgångsrika affärs- och kommunikationscase åt en rad internationella varumärken.

Om du vill höra mer om varför vi som marknadsförare kan dra nytta av de framsteg som gjorts inom forskning de senaste åren så titta på filmen här bredvid.

Här nedan hittar du case som illustrerar #ingochange.

CASE


CRIMESTOPPERS

Människor tror inte att något (som till exempel bli rånad) kan hända förrän det faktiskt gör det – något som kallas för ”normality bias”.

THE TIMES

Dramatiskt ökad försäljning av The Times Ultimate Pack prenumeration genom ”4 små nudges”.

BRITISH TELECOM

47% ökad svarsfrekvens för e-post marknadsföring av BT complete.

BABIES OF BOROUGH

Hur lite gullighet kan motverka ökningen av antisocialt beteende i en av Londons mest utsatta stadsdelar.

VÅRA AKADEMIKER


Per Hedberg

Doktor i experimentell psykologi (Columbia University) och i ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm). Arbetar som Academic Director vid Stockholm School of Economics Russia och som forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm och Södertörn University. Expert på social kognition, beteendeinriktad spelteori, förhandling och social organisation. Ser #ingochange som ett spännande försök att använda vetenskapliga principer i kommersiella och samhällsförändrande sammanhang.

Samuel West

Leg psykolog och specialist inom kognitiv beteendeterapi; att förstå och påverka beteenden. Forskare vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet och Superlab, med fokus på organisationspsykologi och kreativitet. Stort intresse för och viss erfarenhet av att arbete med tillämpad behavioral economics. Är generalist och älskar #ingochange som utgår ifrån etablerade teorier och använder rigorösa vetenskapliga metoder med spännande och kommersiella frågeställningar.

×