Vi hälsar sex nya medarbetare välkomna

Två seniora planners har anställts – Sara Ekholm som närmast kommer från Volontär, och Cecilia Bessere som kommer från Garbergs. Två nya kreatörer – Max Hultberg, AD, och Seamus Andersson, copy, båda från CP+B
Marie Pohl är anställd som Head of Production och kommer fråm M&C Saatchi. Och Danel Askergren Senior Projektledare, med ett förflutet som Nordic Client Service Director på DDB. Dessutom har Joachim Ewert, mannen bakom Swedish Number, fått ny befattning på byrån – Innovation Director.

×